مهر ۱۶, ۱۳۹۶

شادی سالمندان-۲

سالمندانی هستند که به‌تنهایی زندگی می‌کنند ولی به‌دلیل کهولت سن امکان بیرون رفتن برای خرید و یا آشپزی و انجام کارهای خانه و سپس پذیرایی از […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۶

شادی سالمندان-۱

تصور عمومی این است که بیشتر سالمندانی که در مراکز سالمندان اقامت دارند غمگین و افسرده‌اند در حالی که این تصویر هم‌اکنون از واقعیت فاصله زیادی […]